W jaki sposób mogę dokonać zmiany sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej?

To bardzo proste. Wystarczy, że podpiszesz z nami umowę. Na podstawie pełnomocnictwa dokonamy wszystkich formalności zawiązanych ze zmianą sprzedawcy.

Ile trwa zmiana sprzedawcy na Veolię?

Proces zmiany sprzedawcy trwa minimum 21 dni od daty powiadomienia przez nas odpowiedniego operatora o zawartej z klientem umowie dot. sprzedaży energii elektrycznej lub gazu.

Jak sprawdzić, jaką mam grupę taryfową?

Informacje te umieszczone są na fakturze za usługi dystrybucji lub kompleksową dostawę energii elektrycznej.

Co wpływa na cenę energii elektrycznej?

Jest co najmniej 7 istotnych czynników, które kształtują aktualną cenę energii elektrycznej. Należą do nich: rynek hurtowy energii, tzw. czarna energia (zależna dodatkowo od aktualnego kosztu emisji CO2),

 • prawa majątkowe,
 • profil poboru energii,
 • bilansowanie handlowe,
 • marża Sprzedawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek VAT.

Co oznaczają skróty: IRiESD, GUD, PPE, PPG, TPA, TGE?

 • IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
 • GUD - Generalna Umowa Dystrybucyjna
 • PPE - punkt poboru energii
 • PPG - punkt poboru gazu
 • TPA - Third Party Access - proces zmiany sprzedawcy
 • TGE - Towarowa Giełda Energii

Jakie dane są wymagane do przedstawienia oferty?

Aby otrzymać od nas ofertę wystarczy: podać grupę taryfową, przypisane do niej ilości Punktów Poboru Energii/Gazu (PPE/PPG) oraz zużycia miesięczne, kwartalne lub roczne dla każdego PPE/PPG. Im bardziej szczegółowe dane otrzymamy, tym bardziej optymalną kosztowo ofertę możemy dla Ciebie przygotować.

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy?

Komplet dokumentów do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy obejmuje: podpisaną z nami umowę, pełnomocnictwo Veolii do reprezentowania Twoich interesów w zakresie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu oraz odpowiednie umocowanie osób podpisujących umowę.

Dlaczego po zmianie sprzedawcy otrzymuję 2 faktury?

Po procesie zmiany sprzedawcy energii jedną fakturę przysyła Sprzedawca, naliczając opłatę za sprzedaż energii czynnej zgodnie z obowiązującą ceną jednostkową, a drugą Dystrybutor zgodnie z obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Czy numer PPE/PPG i numer licznika są tym samym?

Nie, numer PPE/PPG jest nadawany przez OSD, z kolei numer licznika to numer podany na urządzeniu pomiarowym.

Co to jest sprzedaż rezerwowa i z czego wynika?

Sprzedaż rezerwowa to inaczej sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego, jeśli dotychczasowy z jakichś powodów trwale lub czasowo zaprzestał to robić. Sprzedaż ta jest realizowana na podstawie zawartej umowy sprzedaży czy też umowy kompleksowej.

Gdzie mogę sprawdzić, czy układ taryfowy jest dostosowany do procesu zmiany sprzedawcy?

Informacje takie posiada Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA umożliwia Odbiorcy zmianę sprzedawcy.

Obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych w przypadku klientów zasilanych na niskim napięciu spoczywa na OSD. Klienci zasilani na średnim i wysokim napięciu (Axx oraz Bxx) zobowiązani są do dostosowania układu na swój koszt

Czy znajdę numer klienta na fakturze VAT?

Tak, numer klienta (w zależności od sprzedawcy) zawarty jest każdorazowo na fakturze, zazwyczaj pod danymi adresowymi.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat okresu wypowiedzenia obecnej umowy?

Informacja dotycząca okresu i formy wypowiedzenia zawarta jest najczęściej w umowie oraz zawartych porozumieniach i aneksach.

Czy mogę zmienić sprzedawcę energii elektrycznej,jeśli posiadam instalację fotowoltaiczną (PV) i czy jest to opłacalne?

Tak, posiadanie instalacji PV nie wiąże się z utratą dostępu do wolnego rynku energii elektrycznej. Klient, który zamierza kupować energię na zasadach TPA, utraci statut prosumenta, ale nie oznacza, że będzie to dla niego mniej opłacalne. Przykładową korzyścią jest możliwość negocjowania ceny zakupu energii na potrzeby własne oraz sprzedaży całości nadwyżki energii wprowadzonej do sieci (prosument traci od 20 do 30 proc. wyprodukowanej energii na tzw. magazynowanie).

formularz kontaktowy

Już dziś zacznij oszczędzać na energii.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. zgodnie z Pana/Pani żądaniem w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek/zadane pytanie i/lub załatwienie zgłoszonej sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach (cele marketingowe) od Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. za pośrednictwem jednego lub więcej kanałów komunikacji (proszę zaznaczyć odpowiednio okienko lub okienka):

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. do celów marketingowych za pośrednictwem objętych zgodą kanałów komunikacji. Wyrażoną zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny może Pani / Pan cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny poprzez jeden z poniższych sposobów: (i) wysłanie wiadomości na e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com, (ii) pisemnie na adres administratora: Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa (iii) wysłanie wiadomości na e-mail, na który Pan / Pani przesłał/a zgodę.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. Jest Pan/Pani uprawniona do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.

Kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Zainteresowała Cię nasza oferta? Chcesz poznać więcej szczegółów? Wypełnij formularz znajdujący się obok.

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 2,

02-566 Warszawa

Polska

Tel: +48 22 568 81 97

REGON: 142749104

NIP: 5213589769

Twoja wiadomość została wysłana