Oferta na ciepło systemowe

Kogeneracja i dystrybucja ciepła

www.energiadlapoznania.pl

Kogeneracja i dystrybucja ciepła

www.energiadlalodzi.pl

Dystrybucja ciepła

www.energiadlawarszawy.pl

Program bezzwrotnych dofinansowań

Program bezzwrotnych dofinansowań ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć

Wymiana urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia lub instalacje służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej charakteryzujące się wyższą klasą efektowności energetycznej.
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
*dotyczy planowanych przedsięwzięć realizowanych na istniejących obiektach

Korzyści dla Klienta

Pozyskanie dofinansowania bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięcia.
Pozyskanie dofinansowania bez względu na wielkość inwestycji.
Dofinansowanie nie jest liczone, jako pomoc publiczna. Wymaga jedynie konsultacji z innym podmiotem udzielającym dodatkowego wsparcia finansowego w celu pozyskania pozytywnej opinii.

Proces pozyskania dofinansowania

Złożenie wniosku o dofinansowanie w czasie trwającego naboru (tryb ciągły do momentu wykorzystania przewidzianej puli dofinansowań
na dany rok).
Podpisanie umowy o dofinansowanie z Veolią.
Podpisanie umowy z wykonawcą danego przedsięwzięcia lub umowy przyłączeniowej.
Realizacja przedsięwzięcia
Dostarczenie dokumentów potwierdzających zakończenie przedsięwzięcia.
Złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania.
Wypłata dofinansowania.
Zapraszamy do kontaktu
Zespół ds. efektywności energetycznej
e-mail: efektywnosc.vcp@veolia.com

Pliki do pobrania:

Program dofinansowań_Regulamin 2022
Program dofinansowań_Regulamin 2023
Program dofinansowań_kryteria oceny
Program dofinansowan_wzór raportu końcowego
Program dofinansowań_wzór umowy
Program dofinansowań_wzór wniosku o dofinansowanie
Program dofinansowań_wzór wniosku o wypłatę